Beleid & Missie en visie

Onze missie en visie leggen we hier even uit:

De bibliotheek van Watermaal-Bosvoorde wil een open huis zijn voor alle burgers, die er terecht kunnen met hun vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt op een dynamische manier bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden binnen het kader van een democratisch bestel.

Concreet wil dit zeggen dat de bibliotheek met een uitgebreid, actueel en gevarieerd aanbod zoveel mogelijk klanten wil bereiken. Ze doet dit op een gebruiksvriendelijke en dynamische manier, in een aangepaste infrastructuur en met de hulp van gemotiveerd, bekwaam en klantvriendelijk personeel.

De bibliotheek wil, naast het louter « bibliotheek zijn », een kruispunt worden van informatie en documentatie, een ontmoetingsplaats waar men van gedachten kan wisselen, een bron voor de permanente ontwikkeling van jong en oud, een knooppunt van het sociocultureel gebeuren in de gemeente.

Meer bepaald wenst het bibliotheekpersoneel dat de scholen op een meer intensieve manier gebruik maken van de bibliotheekvoorzieningen, dat de uitleenpost meer bezocht wordt, dat meer senioren de weg naar de bibliotheek vinden. Het is ook onze bedoeling dat meer volwassenen een beroep doen op de bibliotheek. Het gebruik van de nieuwe media willen we aanmoedigen binnen de mogelijkheden van onze kleine bibliotheek.