Magazine article
Dutch

Roger Van de Velde

Roger Van de Velde

Auteursnummer rond Roger van de Velde. In het inleidend essay blaast Jan Bettens het biografische stof van Roger Van de Velde en van zijn literaire oeuvre. Van de schrijver zelf stellen we maar liefst drie originele bijdragen voor: "Posthuum postscriptum" is een warm pleidooi voor het korte verhaal; de brief die hij in 1965 vanuit zijn Turnhoutse cel schreef aan gerechtspsychiater Robert Debandt i
In magazine
Deus ex machina, Jrg. 44 (2020) nr. 172, 87 p. : illustraties
Title
Roger Van de Velde
Language
Dutch
Note
Themanummer