Tot uw dienst

Hilde Claes, bibliothecaris

Klaar De Man, bibliothecaris

An Devroe, bibliotheekmedewerker

Peter Balcaen, bibliotheekmedewerker

Monique Vanden Bavière, bibliotheekmedewerker